Voorlezen:

Lettergrootte:

De manier waarop Parkinson zich uit, is voor geen mens
hetzelfde

Parkinson

Heeft u last van trillende handen, merkt u dat uw bewegingen trager worden of heeft u stijve spieren? Wordt uw stem zachter of uw geheugen slechter? Dan kan het kan dat u de ziekte van Parkinson heeft.

Parkinson is een hersenaandoening die ervoor zorgt dat u steeds minder controle heeft over uw lichaam. De ziekte heeft ook invloed op uw leervermogen en emoties. Het verloop is voor iedereen verschillend, maar de klachten zullen toenemen. Dit vraagt veel van uzelf en uw omgeving. Maar de klachten nemen toe en ook het leerproces wordt aangetast. Daarom is het belangrijk dat u tijdig hulp inroept.

Hoe werken wij?

De klachten van Parkinson zijn divers. Hierdoor zijn vaak verschillende behandelaars nodig. Wij bieden daarom een integrale aanpak aan. Samen met u en een team van behandelaren maken we voor u een behandelplan op maat, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Onze aanpak

De fysiotherapeut kan u ondersteunen met het oefenen van de bewegingen en trainen van evenwicht en balans. Ook kunnen in een beginstadium van Parkinson handigheidjes worden aangeleerd die later van pas komen als de interne prikkels wegvallen. De ergotherapeut adviseert en begeleidt als er hulpmiddelen nodig zijn, zoals een stok, rollator of aanpassingen aan de woon- of werkomgeving. De logopedist geeft spraaktraining bij afname van het stemgeluid en biedt ondersteuning als het slikken moeilijker gaat door een gebogen zithouding. Een diëtist kan andere voeding adviseren als het slikken problematisch wordt. Daarnaast is natuurlijk ook hulp mogelijk van een psycholoog, maatschappelijk werker, de specialist oudereengeneeskunde en de neurologie- en Parkinson verpleegkundigen. Samen werken we aan het verbeteren of op peil houden van de kwaliteit van uw leven!

Verwijzing en vergoeding

Heeft u het vermoeden dat u symptomen heeft van de ziekte van Parkinson, dan is het verstandig om eerst te overleggen met uw huisarts of specialist. Heeft u vragen over de ziekte van Parkinson, rondom uw eigen situatie of in uw nabije omgeving? Dan kunt u direct contact opnemen met onze Parkinsonverpleegkundige. Hieronder vindt u de contactgegevens. 

Over het algemeen is de behandeling opgenomen in het basispakket van de verzekeringsmaatschappij. Bij een aantal therapeuten is de vergoeding afhankelijk van uw verzekering. Meer informatie hierover kunt u bij uw zorgverzekeraar krijgen. De ondersteuning vanuit de neurologie / Parkinsonverpleegkundige wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekering of vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Afspraak maken?

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Ook als u in één van de woonzorglocaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land verblijft, kunt u gebruik maken van onze behandelaars. Denkt u dat dit nuttig voor u is? Dan kunt u dit aangeven bij uw EVV-er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende).

Wij zijn aangesloten bij het landelijk Parkinson-Net en de daaraan verbonden ketens Noordoostpolder en Meppel-Steenwijkerland.

Parkinsonverpleegkundige

Bellen Werken bij