Voorlezen:

Lettergrootte:

Ruimte voor het geloof
en christelijke feestdagen

't Kompas

Als thuis wonen niet meer gaat en er is meer of andersoortige zorg en begeleiding nodig, dan kunnen mensen met dementie terecht in ’t Kompas op Urk. ’t Kompas staat midden in het dorp en maakt onderdeel uit van de Urker gemeenschap.

In ’t Kompas wordt het wonen rondom drie gezellige huiskamers georganiseerd. Ook is er een besloten binnentuin. De bewoners hebben een eigen gemeubileerde kamer die helemaal naar eigen smaak ingericht kan worden en waar bewoners zich desgewenst even terug kunnen trekken. Een hecht team van medewerkers en vrijwilligers zorgt voor het welzijn en welbevinden van de bewoners.

Huiselijk, veilige plek en structuur

‘t Kompas biedt bewoners een veilige plek om te wonen met aandacht voor de mens en het eigen levensverhaal. Er helpen veel betrokken vrijwilligers, zogenaamde ‘woonvrijwilligers’. De woonvrijwilligers bieden activiteiten aan die zo veel als mogelijk zijn afgestemd op de persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden van de bewoners. Soms individueel en soms in groepsverband. Er is aandacht voor de eigen geloofsovertuiging en we faciliteren daarnaast een gezamenlijke kerkdienst en vieren de Christelijke feestdagen. Het contact met familie/mantelzorg en vrienden vinden wij heel belangrijk. Het is dan ook de wens dat dit zo blijft, ook als mensen in ’t Kompas komen wonen. Bezoek van familie en vrienden zorgt voor gezelligheid en afwisseling. Het doel is een zo fijn mogelijk thuis te bieden. Bij ‘t Kompas kan men rekenen op professionele, veilige en warme zorg van de medewerkers, een duidelijke structuur en een huiselijke sfeer.

Kwaliteit van leven

Wanneer mensen te maken krijgen met dementie, is kwaliteit van leven juist een belangrijk aandachtspunt. We kijken goed naar wat de bewoner prettig vindt, nog zelf kan en graag wil doen. We proberen bij ‘t Kompas hier zoveel mogelijk aandacht voor te hebben, naast gezonde voeding en beweging.

Persoonlijke zorg en aandacht

Onze woonbegeleiders zijn 24 uur per dag aanwezig voor deskundige ondersteuning en zorgverlening. Zij vormen een klein hecht team van vertrouwde gezichten. Er is oog voor de mens en de persoonlijke situaties, behoeften en wensen. We onderhouden goed contact met mantelzorgers en familie. Zij zijn van grote waarde voor ons om de juiste en best passende zorg en ondersteuning te kunnen geven.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wonen in ‘t Kompas of over onze andere mogelijkheden van wonen met zorg? Onze zorgbemiddelaars gaan graag geheel vrijblijvend met u in gesprek om samen te kijken wat uw wensen en behoeften zijn. U kunt ze op werkdagen bellen op (0527) 61 49 95 of mailen naar: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl.

Ervaringen

Klaver
Bellen Werken bij