Voorlezen:

Lettergrootte:

Opvoeden kan een hele klus zijn

Opvoeden en zo

Opvoeden kan een hele klus zijn. Er komt vaak meer bij kijken dan je van tevoren had gedacht en naarmate je kindje ouder wordt krijg je te maken met verschillende fases en de opvoedsituaties die daarbij horen.

Opvoeden en zo is een praktische cursus gericht op de alledaagse situaties waar u met opvoeden tegenaan kunt lopen. Het is een cursus van 6 bijeenkomsten voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) en u leert er vaardigheden die kunnen helpen om het opvoeden makkelijker te maken.

Tips en oplossingen

Tijdens de bijeenkomsten wordt iedere keer één situatie besproken en de vaardigheden die daarbij van toepassing zijn. Dit wordt ondersteund met een dvd met voorbeelden. U krijgt tips, maar er wordt ook in de groep zelf gestimuleerd om oplossingen te zoeken voor het probleem, die toegepast kunnen worden in de praktijk. De ervaringen en opvattingen van anderen kunnen, naast de tips, een waardevolle basis vormen om bepaalde opvoedsituaties goed aan te pakken. De thuisopdrachten helpen dit in de eigen situatie te oefenen. Bovendien geeft het u meer zelfvertrouwen wanneer u op een positieve manier bezig bent met de opvoeding, en dat heeft weer een positief effect op uw kind.

Onderwerpen

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • Opvoedingsvaardigheden
  • Ervaringen uitwisselen en huiswerkopdrachten
  • Omgaan met opvoedingsmacht
  • Positieve sfeer in huis
  • ‘Pluimen’ geven, hoe doe je dat?
  • Consequent zijn ben je door …
Bellen Werken bij