Voorlezen:

Lettergrootte:

Het behandelplan houdt rekening
met al uw wensen

De Schakel

Heeft u na een operatie, val, beroerte of bijvoorbeeld longziekte (COPD), moeite met de dagelijkse activiteiten zoals (trap)lopen, wassen en aankleden, uw bed opmaken of het uitoefenen van uw hobby’s? Dan kunnen we vanuit De Schakel samen met u werken aan uw herstel. We bieden kortdurende zorg en behandeling.

Afhankelijk van de aard van uw beperkingen, is behandeling mogelijk bij u thuis, kunt u voor behandeling naar De Schakel komen of kunt u tijdelijk dag en nacht in De Schakel verblijven.

Hoe werken wij?

Bij ons krijgt u een behandeling op maat, afgestemd op uw situatie. Daarom bespreken we allereerst de beperkingen waar u tegen aan loopt. Vervolgens maken we een behandelplan op maat, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Hierin geven we ook de voorlopige ontslagdatum aan. Zo is het voor u en uw omgeving duidelijk waar we naar toe werken.

Integrale aanpak

Vervolgens gaan we op vaste tijden met u oefenen. Afhankelijk van uw klachten, werken we in De Schakel met verschillende behandelaren samen, zodat we uw klachten integraal kunnen aanpakken. De volgende deskundigen kunnen betrokken zijn bij uw revalidatie: specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, psycholoog, geestelijk verzorger, activiteitenbegeleider, voedingsassistent en maatschappelijk werker. De revalidatie heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. Daarom kan uw partner of andere familie een dagdeel meelopen. Daarnaast kunnen onze behandelaren uitleg geven en eventuele oefeningen samen doornemen.

Eigen inbreng

Een belangrijk onderdeel van onze manier van revalidatie is dat we u stimuleren om zelf te oefenen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Uw eigen inbreng is daarom een belangrijk onderdeel van uw revalidatie. Zo oefent u bijvoorbeeld in het halen van het ontbijt en avondeten of door uzelf te wassen en aan te kleden. Natuurlijk houden we hierbij uw persoonlijke mogelijkheden en wensen scherp in de gaten. Onze zorgmedewerkers staan altijd voor u klaar om u zo nodig te adviseren of te ondersteunen.

Hulp na revalidatie

Als u na uw revalidatie weer naar huis gaat, staat u er niet alleen voor. Samen met u kijken we hoe we de overgang naar de thuissituatie zo soepel mogelijk kunnen maken. Ook eenmaal thuis, staan onze behandelaars voor u klaar om vragen te beantwoorden. Zo nodig kunnen we de behandeling bij de woonzorglocatie waar u verblijft of bij u thuis voortzetten.

Verwijzing en vergoeding

U kunt bij ons terecht op verwijzing van huisarts of specialist. Informatie over de vergoeding vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg ook de polisvoorwaarden of neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Ook als u in één van de woonzorglocaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land verblijft, kunt u gebruik maken van het revalidatiecentrum. Denkt u dat dit zinvol voor u is? Of heeft u vragen hierover? Dan kunt u dit aangeven bij uw EAV-er (Eerst Aanspreekbare Verzorgende).

Bezoektijden

Maandag t/m zondag:

11.00 tot 12.00 uur

15.00 tot 17.00 uur

19.00 tot 20.00 uur.

 

Ervaringen

Klaver
Bellen Werken bij