Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Gehoorscreening op consultatiebureaus ZONL weer opgestart

‘’Vanaf 25 maart werd vanwege de uitbraak van het coronavirus bij pasgeborenen alleen de hielprik uitgevoerd en was de gehoorscreening tijdelijk stopgezet. Met ingang van 4 mei wordt de gehoortest weer tegelijkertijd met de hielprikscreening tijdens een huisbezoek uitgevoerd. Bij kinderen die nog geen gehoortest hebben gehad, wordt dit zoveel mogelijk tijdens het 4 of 8 weken consult op het consultatiebureau gedaan’’, legt screener Jacoba Pathuis uit.

‘’De pasgeborenen die in de periode van 25 maart tot en met 3 mei geen gehoorscreening gehad hebben, zijn door ons benaderd voor het alsnog uitvoeren van de gehoorscreening.  We hebben op de consultatiebureaus op Urk en in Emmeloord afspraken gemaakt om de gehoorscreening te doen bij kinderen die tussen 25 maart en 28 april zijn geboren. Bij veel kinderen doen we deze screening tegelijk met het 4 of 8 weken consult’’, aldus Jacoba.

Spraak- en taalontwikkeling

Als baby Mace langskomt voor zijn 4 weken consult bij de jeugdarts, neemt Jacoba voor deze afspraak de gehoortest bij hem af. Toen hij 5 dagen oud was is er wel een hielprikscreening geweest, maar mocht zijn gehoor niet worden getest. Dat is nu gebeurd en bij beide oren was de test voldoende. De gehoorscreening is belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeliing’’, legt Jacoba uit.  ‘’Als het gehoor bij de eerste test onvoldoende is, doen we de test na een week opnieuw. Mocht de test nogmaals onvoldoende zijn komt er een uitgebreidere screening. Mace is één van de laatste baby’s die later een gehoorscreening heeft gehad door de coronacrisis. Bijna alle screenings hebben we ‘ingehaald’.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij