Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Gemeenten Urk en Noordoostpolder sluiten nieuwe contracten voor ambulante jeugdhulp

De wethouders Freek Brouwer en Anjo Simonse hebben namens de gemeenten Urk en Noordoostpolder nieuwe gezamenlijke overeenkomsten gesloten met verschillende jeugdhulpaanbieders, waaronder Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). Het gaat daarbij om begeleiding op maat voor het versterken van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen.

De nieuwe contracten zijn het resultaat van een aanbesteding, nu na het overhevelen van veel zorgtaken naar gemeenten in 2015. De bedoeling is om de hulp voor nu en in de toekomst nog beter te organiseren voor de jeugdigen die het nodig hebben. Zorg op maat voor de jeugd staat voorop. En er is oog voor kwaliteit, toegankelijkheid en meer samenwerking.

Jeugdigen en gezin staan centraal
De gemeenten willen dat jeugdigen en hun gezin de ondersteuning krijgen die scherp aansluit bij wat nodig is. Op de juiste plek, op het juiste moment. Om dat te bereiken willen de gemeenten een overzichtelijk zorglandschap creëren. En van daaruit verbindingen leggen en investeren in betere samenwerking tussen de gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp. Door meer samenwerking willen betrokken partijen werken aan kwalitatief goede zorg voor de jeugdige en het gezin.

Samenwerking
‘’Ik ben blij dat ZONL kan bijdragen aan het ondersteunen van jeugdigen en gezinnen en dat we dit gaan doen in actieve samenwerking met de andere zorgaanbieders. Samen kunnen we veel bereiken met de gezinnen, want 1+1= wat mij betreft 3’’, aldus Marjo Meijs, manager Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO) bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. ‘’Uiteraard gaat ZONL zich samen met alle betrokken partijen inspannen om de overgang voor de bestaande gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken’’.

Alle zorgaanbieders - met rechts Job van Dijkhuizen (gebiedsmanager JMO), Marjo Meijs
(manager JMO) en Jenneke Bok (adviseur Kwaliteit, Beleid en Ontwkkeling) van ZONL

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij