Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Maatschappelijk werk is persoonlijke en afgestemde ondersteuning

Anita van Steeg werkt samen met vijf collega’s van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) als maatschappelijk werker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Urk. In de gemeente Noordoostpolder zijn zes maatschappelijk werkers van ZONL actief.

Anita is zes jaar geleden begonnen bij ZONL als maatschappelijk werker: “Ik heb dit vak gekozen omdat ik het prettig vind om van betekenis te zijn voor anderen. Als maatschappelijk werker kan ik mensen ondersteunen zo dat ze positiever in hun leven en hun relaties komen te staan. Mensen laten mij meekijken in hun leven, ervaringen en gedachten en daar leer ik continu van. Daarnaast is elke dag anders, is er veel afwisseling en een heel prettige balans tussen zelfstandig werken en samenwerken met anderen”.

Werkwijze

“Veel vragen voor ons team komen telefonisch of via e-mail binnen”, legt Anita uit. “Maar ook via scholen, GGD, huisartsen, het sociaal domein van de gemeente en Veilig Thuis komen we in contact met mensen die er op dat moment mogelijk zelf niet uitkomen. Vragen die bij ons binnen komen kunnen gaan over opgroeien en opvoeden, relatieproblemen, conflicten binnen de familie, problemen rondom scheiding, verwerking van verlies van bijvoorbeeld een geliefde, maar ook van werk en inkomen. Bij verwijzingen vanuit Veilig thuis gaat het om huiselijk geweld of zorgen over de ontwikkeling van de kinderen.

Eerste gesprek

‘”Aan de hand van iemands verhaal en vraag kijken we wat in die situatie helpend is. Afhankelijk van de vraag, mogelijkheden en wens kan de ondersteuning individueel, met partner, het gezin of in een groep zijn”, aldus Anita.Ook wordt er gekeken wie er betrokken moeten worden bij het eerste gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we hoe de problemen zijn ontstaan, waar de betrokkene last van heeft, wat de hulpvraag is en het doel dat diegene wil bereiken. Als team maatschappelijk werk worden we ook regelmatig uitgenodigd door scholen en de gemeente om mee te denken over vragen en problemen waar volwassenen en/of kinderen tegen aanlopen. We komen dan op de locatie voor het gesprek en geven advies of doen een voorstel voor de ondersteuning”, legt Anita uit.

Van eenvoudig tot complex

Anita: “Iedere situatie is anders, het gaat van eenvoudige vragen tot meer complexere problemen. Dan is er vaak ook meer hulpverlening nodig. Onlangs belde een man die me vroeg of ik boodschappen voor hem wilde doen. Toen ik hem vragen gingen stellen bleek de man verward te zijn. Hij vroeg zich steeds af wat de mensen met de blauwe jasjes bij hem in huis deden. Toen ik doorvroeg bleken dat de medewerkers van de thuiszorg te zijn. Ook belde deze man veelvuldig de huisarts met vragen. Het maatschappelijk werk heeft toen een ‘ronde tafel’ georganiseerd en is er met meerdere disciplines gekeken naar alle levensgebieden (zoals gezondheid, welbevinden, relatie, financiën) van deze man. Ook keken we wat er al is aan ondersteuning, wat er ontbreekt en hoe er overzicht en heldere communicatie mogelijk blijft. Er is in deze situatie gekozen om thuisbegeleiding in te zetten naast de bestaande zorg vanuit de wijkverpleging.

Trainingen en cursussen

Naast individuele begeleiding geven de maatschappelijk werkers een aantal cursussen en trainingen aan groepen, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Op Urk worden de cursussen Pittige pubers (voor ouders van pubers) en persoonlijke ontwikkeling voor volwassen door de daarvoor geschoolde maatschappelijk werkers gegeven. In de gemeente Noordoostpolder en op Urk kunnen ook trainingen zoals Kids’ Skills en cursussen voor kinderen en jongeren van gescheiden ouders worden gevolgd.

“Om maatschappelijk werk in te schakelen is geen verwijsbrief van een huisarts of andere verwijzer nodig”, benadrukt Anita, “Daarnaast is de hulp kosteloos en zijn we voor crisissituaties 24 uur te bereiken”.

Voor meer informatie  kunt u terecht op onze website: www.zorggroep-onl.nl/maatschappelijk-werk of www.cjg-urk.nl

Anita van Steeg

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij