Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Maatschappelijk werker Bianca: “Geregeld weten ouders niet echt hoe het nu met hun kind gaat”

“Maatschappelijk werk is er voor allerlei problemen binnen gezinnen. Er is een echtscheiding, of sprake van huiselijk geweld, maar het kan ook een onhandelbare peuterpuber zijn of een puber die niet te hanteren is. De ouders komen bij mij en daarna spreek ik, als ze tenminste niet te klein zijn en de ouders toestemming geven, met de kinderen. De resultaten daarvan koppel ik aan de ouders terug en dat werkt vaak heel verhelderend. 

We werken met een vaste methode, Mijn Leven, waarmee kinderen op een speelse manier in vaste structuren vertellen en allerlei zaken aan bod komen. Niet alleen de minder leuke dingen, ook wat goed gaat komt aan bod. Ik merk geregeld dat ouders niet echt weten hoe het nu met hun kind gaat. 

Maatwerk
Met wat er uit de gesprekken komt maken we samen met ouders een plan en dat is iedere keer maatwerk. Soms is er veel nodig, moeten we jeugdzorg (via klantmanager gemeente) betrekken, de andere keer is een nanny van Carrefour misschien een oplossing of heeft een kind veel aan een bepaalde training. Wij kijken naar de dynamiek binnen het gezin, de communicatie en kunnen allerlei vormen van hulp en ondersteuning bieden of regelen. Mensen kunnen voor van alles bij ons terecht. Vaak gebeurt dat via de GGD, jeugdgezondheidszorg, de huisarts of Veilig Thuis.  

Meer informatie over maatschappelijk werk is te vinden via de website van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.  

 

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij